Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Hospicjum Domowe - Filia Chrzanów

Zasady zgłoszenia pacjentów pod opiekę hospicjum domowego.

Dokumenty niezbędne przy zgłoszeniu pacjenta:

  1. Skierowanie do hospicjum domowego (oryginał),
  2. Kserokopię dokumentów z dotychczasowego leczenia (dokumentację z leczenia przeciwnowotworowego, z leczenia onkologicznego, wynik histopatologiczny),
  3. Krótki opis stanu chorego,
  4. podać rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (nr legitymacji emeryta-rencisty, NIP zakładu pracy lub inne zaświadczenie),
  5. Numer telefonu do kontaktu

Skompletowaną dokumentację medyczną prosimy przekazać pracownikowi po telefonicznym uzgodnieniu.

Wszelkie informacje można otrzymać w biurze hospicjum pod numerem telefonu
32 210 91 94 lub u pielęgniarki koordynujacej 603 182 919 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00
O przyjęciu pod opiekę do hospicjum domowego zawiadomimy telefonicznie.

   

Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

 -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi,   udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

  - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.