Hospicjum Domowe - Filia Chrzanów

Wszelkie informacje można otrzymać pod numerem telefonu:
32 210 91 94 lub 603 182 989

Poniedziałek - piątek:    od 8.00 do 16.00

lub pod adresem:

ul. 3-go Maja 11
32-500 Chrzanów

Stowarzyszenie nie pobiera opłat:

 -  za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  - za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami  odrębnymi,   udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,

  - za usługi określone w art. 24 ust.1  pkt.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności   leczniczej.