Wirtualna PuszkaPól Nadziei
Dziękujemy za 1,5%

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Br. Alberta, pracownicy i wolontariusze składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przekazały 1,5% podatku na rzecz Hospicjum. Ten akt woli to z jednej strony - dowód życzliwości  i bardzo wymierna pomoc dla chorych i ich rodzin, a z drugiej - wyraz zatroskania o wszystkich, którzy pracują w opiece hospicyjnej.
Dzięki Państwu otrzymujemy zastrzyk  nowej energii do działania. Niezwykle cenne jest to wzrastające z roku na rok zainteresowanie naszą misją. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas osób, które  dostrzegają potrzebujących. Przekazane środki finansowe utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Jednak sama wrażliwość to za mało, żeby pomóc niezbędne jest konkretne działanie…

Za to konkretne działanie  d z i ę k u j e m y !!!